Prof. Dr. Bülent Tıraş

Prof. Dr. Bülent Tıraş 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mecburi hizmetini  Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimini tamamladı.

1989-1990 yılları arasında Londra ‘University of London, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital’da Tüp Bebek, Endoskopik Cerrahi, Infertelite ve Mikrocerrahi konularında 1 yıl süre ile eğitim gördü.

1995 yılında İsrail Assaf Harofeh Medical Center’da Tüp Bebek ve Mikroinjeksiyon konularında, 2000 yılında ABD’de The Johns Hopkins University Medical School’da “Üreme endokrinolojisi ve Tüp Bebek” konularında eğitim aldı. Yine 2000 yılında ABD/Chattanooga’da “İleri Endoskopik Cerrahi” eğitimi aldı.

1994 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilim dalında Yardımcı doçent olarak göreve başladı. 1997 yılında doçent, 2003 yılında profesörlüğe atandı.

Prof. Dr. M. Bülent Tıraş, halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

MESLEKİ KURULUŞLAR ve DERNEKLERDE ŞU ANDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER

    Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 2. Başkanlığı
    Kontrasepsiyon ve Üreme Sağlığı Derneği Başkan Yardımcılığı
    Uzmanlık Dernekleri Platform Sözcülüğü

İDARİ ve AKADEMİK GÖREVLER

    1995-1996 ve 1996-1997 Ders Yılları: Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dönem 4 Staj Koordinatörlüğü
    Ocak 2001-Mayıs 2003: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
    Mayıs 2001-Ekim 2005: Gazi Üniversitesi Aile Planlaması, İnfertilite ve Üreme Sağlığı Merkezi Müdür Yardımcılığı
    Haziran 2001-Haziran 2003: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4 Koordinatörlüğü

ÜNİVERSİTE DIŞI GÖREVLER

    Temmuz 2000-Temmuz 2003: TC Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü “İlaç Ruhsatlandırma Bilimsel Komisyon” Üyeliği
    16 Nisan 2001-Haziran 2003: TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü “Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Bilim Komisyonu” Üyeliği

ÇEVİRDİĞİ KİTAPLAR

        M.Bülent TIRAŞ :Obstetrik ve Jinekoloji: Çağdaş Tedavi ; Çeviri Editörü : Doç.Dr.Haldun Güner.Atlas Kitapçılık, Sıhhiye, Ankara.Zuspan & Quilligan :Current Therapy in Obstetrics and Gynecology , W.B.Saunders company 1995.
            Müller Kanalı anomalilerinin Histeroskopik değerlendirilmesi ve tedavisi
            Ovulasyon İndüksiyonu
            İntrauterin Araçlar
            Leiomyoma Uteri
            Luteal Faz defektleri
            Erkek infertilitesi:İntrauterin inseminasyon
            Erkek sterilizasyonu
            Menopoz
            Mikrocerrahi olarak epididimal sperm aspirasyonu
            Oral Kontraseptifler
            Pelvik İnflamatuvar hastalık
            Polikistik Over Sendromu (PCOS)
            Puberte prekoks
            Premenstrüel sendrom
            Primer Amenore
            Sekonder Amenore
            Seksüel Disfonksiyon
            Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar
            Tirotoksikoz

    Bülent TIRAŞ: Tümör Biyolojisi ve immünolojisi; Pratik Jinekolojik Onkoloji, Çeviri Editörü : Prof.Dr.Haldun Güner, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, (1997), S.75-115:
    Berek JS, Hacker NF. Practical Gynecological Oncology.2nd Ed.1994.
    Bülent TIRAŞ: Normal ve indüksiyonla oluşturulan ovulasyonun ultrasonografik değerlendirilmesi;Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi, Çeviri Editörü : Prof.Dr.Haldun Güner, Ankara:Atlas Kitapçılık, (1997).S.652-672:
    Callen PW.Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology.3rd Ed.1994.
    Bülent TIRAŞ:Yüksek riskli gebeliklerde tanı ve tedavi protokolleri .Çeviri Editörü : Prof.Dr.Haldun Güner, Ankara:Atlas Kitapçılık, (1997):
    Quenan JT. Protocols for high risk pregnancies. 3rd Ed.1996.

        Rutin Antenatal Laboratuvar Testleri Sh.51-57
        Gestasyonel Yaşın Değerlendirilmesi Sh.58-63
        Nöral tüp defektleri için Alfa-fetoprotein taraması Sh.64-67
        Down sendromu için prenatal tanı yöntemleri Sh.68-74
    M. Bülent Tıraş, M. Baran Celtemen :Güncel Obstetrik ve Jinekoloji Tanı ve Tedavi : Yardımcı Üreme Teknikleri – İn Vitro Fertilizasyon ve İlişkili Teknikler ; Çeviri Editörü : Prof. Dr. Bülent Tıraş, Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri (2009), S.948 – 953 :
    Current Obstetrics and Gynecologic Diagnosis and Treatment : Assisted reproductive technologies : in vitro fertilization & related techniques, 10th Ed. 2007

 

Son Makaleleri